Plaketa za kvalitet “Kreativa marketingu” za “Zmaj” pivo

Novo priznanje za “Kreativa marketing”: ai???Zlatna ruA?aai??? za “Zmaj” na ZEPS-u
prosinac 7, 2017

Plaketa za kvalitet “Kreativa marketingu” za “Zmaj” pivo

U ZajeA?aru je posljednjeg dana septembra i prvog dana oktobra odrA?an 5. meAi??unarodni sajam ai??zZdravo-domaAi??e-prirodnoai???. Sajamska manifestacija o A?ijem znaA?aju viA?e nego dovoljno govori podatak da je, nakon proA?logodiA?njih 250, ove godine okupila viA?e od 500 izlagaA?a ocijenjena je najviA?im ocjenama, kako izlagaA?a tako i posjetilaca i samih organizatora. Predstavili su se izlagaA?i iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Slovenije, SlovaA?ke i Srbije.


http://fajar-anugrah.mhs.narotama.ac.id/2018/02/15/buy-essays/ http://st14stationtaxis.com/?p=1636


ZnaA?ajan udio imala je i postavka “Privrede TK” koju tradicionalno organizuje Kantonalna privredna komora Tuzla. Ovo je treAi??i nastup privrednika sa podruA?ja Tuzlanskog kantona na ovoj sajamkoj manifestaciji. I ovoga puta je ostavljen trag na sajmu ai??zZdravo-domaAi??e-prirodnoai???. Naime, “Kreativa marketing” doo Tuzla A?lanica Komore Tuzla, osvojila je Plaketu za kvalieta na sajmu a za “Zmaj” pivo.“Na ovogodiA?enjem meAi??unarodnom sajmu u ZajeA?aru obradovani smo “Plaketom za kvalitet” koju je “Kreativa marketing” doo Tuzla zasluA?ila za “Zmaj” pivo. Sjajni domaAi??ini Regionalne privredne komore ZajeA?ar i predsjednik Dejan ToA?iAi?? koji su organizatori ovog izvanrednog i veoma dobro posjeAi??enog sajama, su uA?inili da se naA?a ekipa osjeAi??a povlaA?teno u odnosu na sve druge na A?emu smo im izuzetno zahvalni. A?elimo da ovaj sajam nastavi sa razvojem i da i u narednim godinama biljeA?i rast. Mi Ai??emo se potruditi da svake naredne godine budemo izlagaA?i na ovoj znaA?ajnoj sajamskoj manifestaciji, sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla A?ija smo A?lanica ili samostalno”, izjavila je Mira IsoviAi?? direktorica “Kreativa marketing” doo Tuzla.Priznanje je ovo ujedno i za Kantonalnau privrednu komoru Tuzla. Imali smo to zadovoljstvo da smo predstavili na ovoj vrlo znaA?ajnoj sajamskoj manifestaciji ukupno 26 privrednih subjekata, firmi A?lanica Komore: “Borplastika Eko” doo Tuzla, ai???Corn Flipsai??? Srebrenik, “Fana” doo Srebrenik, “Golden tours” Tuzla, “Helios” dd BanoviAi??i – Industrija domoopreme”, “Imel” doo Lukavac, “Piemonte” doo Tuzla, “Pivara” dd Tuzla, “Solana” dd Tuzla, OPG “VeselA?iAi??” Ai??pionica, TuristiA?ka zajednica Tuzlanskog kantona, “PortaNaturaeai??? doo Srebrenik, ai???VoAi??ni rasadnikai??? doo Srebrenik, “Xella BH” Tuzla, Fabrika deterdA?enata “Dita” Tuzla, Global Ispat Koksna industrija Lukavac, JKP ai???Pannonicaai??? doo Tuzla, Hotel “Tuzla” Tuzla, “Pro Pak” Tuzla, “Tehnopak” Tuzla, “Gizmo” Tuzla, “Omega” doo A?ivinice, “TQM” d.o.o. Lukavac, Sparkasse Bank dd Sarajevo ai??i?? PJ Tuzla, ai???A?okoladni svijetai??? Tuzla, “Kreativa marketing” doo Tuzla.


http://rabiastextiles.com/2018/02/16/argumentative-essay/

Comments are closed.